sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
HOTLINE
- 0913 79 87 87

CUNG CẤP CÁC LOẠI HẠT NHỰA

Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PE
Hạt nhựa PE
Hạt nhựa HD
Hạt nhựa HD
Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa LDPE
Hạt nhựa LDPE
Hạt nhựa LLDPE
Hạt nhựa LLDPE