sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
HOTLINE
- 0913 79 87 87

RỔ NHỰA ĐỰNG NÔNG SẢN

Rổ đựng ớt 7 kg
Rổ đựng ớt 7 kg
Rổ đựng ớt 8 kg
Rổ đựng ớt 8 kg
Rổ đựng ớt 10 kg
Rổ đựng ớt 10 kg
Rổ đựng ớt 15 kg
Rổ đựng ớt 15 kg
Rổ đựng ớt 17 kg
Rổ đựng ớt 17 kg
Rổ đựng sầu riêng
Rổ đựng sầu riêng
Rổ đựng xoài
Rổ đựng xoài
Rổ đựng nhãn
Rổ đựng nhãn
Rổ đựng mận
Rổ đựng mận
Rổ đựng khám
Rổ đựng khám
Rổ đựng ốc hương
Rổ đựng ốc hương
Kết thủy sản
Kết thủy sản

GIA CÔNG NHỰA THEO YÊU CẦU

Cánh quạt tạo oxi hồ nuôi tôm, cá
Cánh quạt tạo oxi hồ nuôi tôm, c...
Bạc lót hồ tôm, cá
Bạc lót hồ tôm, cá
Gia công nhựa nông nghiệp
Gia công nhựa nông nghiệp
Gia công nhựa công nghiệp
Gia công nhựa công nghiệp
Gia công nhựa kỹ thuật
Gia công nhựa kỹ thuật
Gia công nhựa thủy sản
Gia công nhựa thủy sản
Gia công nhựa thực phẩm
Gia công nhựa thực phẩm
Gia công nhựa mỹ phẩm
Gia công nhựa mỹ phẩm
Sản xuất nhựa gia dụng
Sản xuất nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn mẫu ngành nhựa
Chế tạo khuôn mẫu ngành nhự...
Làm khuôn ép nhựa
Làm khuôn ép nhựa
Gia công khuôn nhựa
Gia công khuôn nhựa

CUNG CẤP CÁC LOẠI HẠT NHỰA

Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PE
Hạt nhựa PE
Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa LDPE
Hạt nhựa LDPE